Att leva med vit undertext

Min bror sa: Det enda språk du kan fördöma förgripelsen på är förgriparens språk
Och förgriparens språk är ett språk som uppfanns för att rättfärdiga förgripelsen

I Vitsvit av Athena Farrokhzad är språket i fokus. Språket som skapare och som återskapare, språket som makt. Inte bara ett maktmedel i någon särskilds händer, utan makt i sig, som kräver underkastelse och anpassning. Att ständigt få solka sin beskrivning med någon annans perspektiv för att göra sig förstådd. Detta gäller även när man har samma modersmål. Finns en skuld i att anpassa sig?

Här passerar orden flera perspektiv när familjen talar genom författaren. För varje stycke (utom första sidan) uppges först av allt vem som berättat. ”Min mor sa”, eller fadern, eller brodern, farbrodern eller mormodern. Ändå är första person konstant och explicit medveten om sin påverkan. Detta är ord satta i text av Farrokhzad, återberättande ord eller ej, vilket också gör att det är irrelevant om första person är fiktiv eller Farrokhzad själv. Mot de återberättade orden från familjen förs en indirekt dialog. Råden, utsagorna och förebråelserna från familjen kommer ofta som om de är svar på något.

Min morbror sa: Kriget har aldrig tagit slut
Du har bara slutat vara krigets offer

Orden talar om förtryck och om kamp, men också om ansvaret att varsamt berätta det som inte bara tillhör en själv. Modern uppfattar sig orättvist anklagad, hennes ord blir kritiska mot texten de placeras i. Formgivningen placerar i sin tur texten i vitt på svarta lappar över de vita sidorna, så det liknar undertexterna på en film. En översättning, och därmed tolkning av innebörden.

Lika fullt är min läsning ett nytt lager av tolkning, där jag dessutom befinner mig långt bortom min trygga zon. Jag läser högt för mig själv i min lägenhet för att verkligen stanna i varje fras. Underkastar mig språket.