Korkade patriarkat

När den sedan länge abdikerade patriarken Kweku Sai dör tvingas den spridda familjen samlas och resa från USA till begravningen i Ghana. Exhustrun Fola, som redan lämnat USA för huvudstaden Accra i Ghana (trots att hon ursprungligen är nigerian), tar emot de fyra barnen som alla saknar riktig relation till landet.

Originaltiteln är Ghana must go, men den svenska titeln på Taiye Selasis debutroman, Komma och gå, är synnerligen välfunnen. Jag upplever nämligen Selasis berättande just så, det kommer och går. Perspektivet i ständig rörelse, smidigt flytande in och ut mellan olika tidpunkter och de sex familjemedlemmarna. En associationsbana som till skillnad från den enskildes introspektion rör sig obehindrat från en persons tankar till en annans. Selasi ritar upp denna bana på ett sätt som aldrig förvirrar, som aldrig slänger av läsaren hur tvärt den än kränger.

Det tar sin början i dödsögonblicket. Överväldigande detaljerat och utdraget över hela bokens första del beskrivs Kwekus väg ut på gräset i trädgården, det våta gräset mot fötterna som just den morgonen saknar tofflor, statyn som distraherar honom från den uppenbart annalkande hjärtattacken. Hans sista tankar och på ett sätt hela liv. En handfull avgörande händelser som flödar förbi speglas där i barnens perspektiv, introducerar dem och planterar frön till svaret på frågan varför Kweku dör just så.

De bärande elementen är svek och stolthet. Tvillingarna Taiwo och Kehinde, äldste sonen Olu och yngsta dottern Sadie är alla skarpt och noggrant utmejslade individer, nog för egna romaner, men trots att dessa tillsammans bär merparten av berättelsen ser jag Kweku och Fola som de tyngsta protagonisterna. Familjens splittring ligger på dem och till dem måste försoningen komma. Kweku, uppvuxen i lantlig fattigdom men begåvad nog att bli skicklig kirurg med toppjobb i USA har följaktligen en stolthet så stor att han saknar förmåga att hantera nederlag. När det ännu skamlöst rasistiska USA låter Kweku ta skulden för en omöjlig operations misslyckande och han får sparken, väljer han att först hemlighålla det och försöka få upprättelse juridiskt. Och vid det slutgiltiga misslyckandet sedan bara försvinna från familjen utan ett ord.

Fola, å sin sida, som därmed står utan förklaring till försvinnandet, slås ned till den grad att hon förlorar tron på att alls kunna ta hand om familjen och skickar tvillingarna till sin släkt i Nigeria, trots att hon vet att där finns grymheter hon inte vågat skärskåda. På liknande sätt är det för läsaren att först bara ana, önska att det är en villfarelse. Selasi vecklar ut smärtan långsamt, och den verkliga tyngden av Taiwos och Kehindes trauma visas först i den sista delen.

Folas försoning blir att samla familjen, att våga se vad som drivit dem ifrån henne. Kwekus försoning sker redan vid dödsfallet, valet att istället för några steg till telefonen och ett enkelt telefonsamtal till läkarkollegan kasta en sista blick på statyn som avbildar Fola – det enda föremål han tog med från huset i Boston. Hur orimlig den senare än kan tyckas är det just så i Kwekus perspektiv medan han dör i trädgården. Försoningen är nämligen inte objektiv, utan selektiv till just hans kärlek till Fola, och helt konsekvent med den person som en gång valde att hoppa av hellre än att möta sin förväntade skam och bara plocka upp sig själv igen. Korkade, korkade patriarkat.