Lex Jörg: Derka Derb!

Redigt imponerad av att SVT-utfrågningen av Maria Wetterstrand upprepade Jörg Teichert-fallet, med rätt frågeställning och allt (först i alla fall), utbrast jag “fan vad punk!” på Twitter. Naturligtvis är jag också rödgrön nog att hålla med om Wetterstrands svar att “utförsäkringar” inte behöver finnas bara för att man sätter en tidsram för utvärdering och utredning av sjukskrivningen.

Men anyways. Är det inte konstigt att det varit så enormt tyst om att en lön på 75% för en läkare fortfarande är jävligt möjlig att klara sig fint på, helt utan sjukersättning utöver lönen? Särskilt om man tänker på alla som jobbar deltid i de lägre vårdskikten. På mitt gamla vårdjobb, som säkert inte är ensamma om den saken, hade varje avdelning ett visst antal 75-tjänster för undersköterskorna. Viktiga inslag för att få ställets ekonomi att få ihop. Ja, satt i system rentav. De flesta där var kvinnor.

På överläkarnivå, däremot, är det nog viktigare att få anställa nån ny på heltid. Annars är det nästan som att invaliden Jörg kommer och tar heldugliga människors jobb. Dey TUK R JERBS!

DERKA DERRRB:

– – –

Update: Kalle Malmstedt påpekade under min twitterframfart att Jörg Teichert själv påpekat att han klarar sig på 75%. Detta sades alltså redan från början i ursprungsartikeln om fallet i DT. Har dock ingen länk dit, men väl en andrahandskälla. Ingen smädelse mot Jörg, alltså, men ytterligare smädelse mot den första enskilda fall-kåta användningen i #svtut såväl som mot övriga tramsdiskussioner om läkarn.

This entry was posted in seriöst, vardag and tagged , , , , . Bookmark the permalink.