No fun, men gärna lite maktstryk

Stockholms stifts domkapitel vill peta ett prästpar från sina jobb eftersom de tycker att det är oförenligt med vad en gudsman/kvinna ska ägna sig åt att ha trekantssamlag. Destruktivt beteende sägs det. Däremot är det helt ok att mannen ger frun spö. Åtminstone har man inte sagt flaska om den saken i problemformuleringen, även om det var i och med just en trekant som misshandeln han dömdes för skedde och således var skälet till att det kom ut. Antydningar om att det kanske inte var hundra frivilligt med alla sextillfällen är också ignorerade.

Men det var väl härligt moraliserat Svenska Kyrkan! Dags att gå ur kanske…

– – –

(Hittar inte DN:s färskare artikel från idag på nätupplagan, men googlade upp en text från Kyrkans Tidning från september, alltså innan misshandelsdomen kom.)

This entry was posted in seriöst and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.