Anspråkslöst

Angående nuvarande spår i den shufflade och repeterade spellistan “Debatten om feminism och jämställdhet” – hitlåten “Genus, är det någon riktig vetenskap?” – finns väl egentligen bara en sak att säga: Var god beakta anspråken.

De bekanta namn som helst lägger ned hela kalaset, på grund av att disciplinen skulle vara politiserad* eller direkt ovetenskaplig, svingar gärna jämförelser med redan kasserad forskning som frenologi och annat. Bristen på förståelse för samhällsvetenskap och humaniora är uppenbar, då frenologin var en disciplin med anspråk på naturen. Samhällsvetenskapen och humanioran forskar på samhällen, på människan, och det mänskligt skapta. Därtill finns varken förkastande av eller anspråk på naturen.

Att ifrågasätta enskilda resultat och granska dessa mot empirin är självklarheter. Pseudovetenskaperna vi sett genom historien har dock aldrig lyckats samla någon forskningsbar empiri överhuvudtaget. En studie av spöken har anspråk på naturen, men står utan möjlighet att samla empiri om naturen. En studie av spökens betydelse som tro eller fiktion för människan har bara anspråk på kulturen och kan förmodligen hitta data nåt så in i helvete till forskningen. Vill man ifrågasätta disciplinen som sådan måste man förkasta att något överhuvudtaget finns att forska på.

Nu är det ju inte så. Även om man skulle anta att könsroller bygger till 100% på biologi skulle kön ändå ha konsekvenser och särskilda betydelser i samhället. Det handlar ju inte om att förneka naturen som sagt, men vad ska vi ta oss till med alla kulturförnekare som inte ser att de befinner sig i samhället varje dag?

– – –

* Ett tillägg: En disciplin med vilken tung akademisk pondus som helst kan förstås ändå råka ut för politisering. Så även genusvetenskap, lika väl som medicin, biologi, samhällsvetenskap och klassikern ekonomi. Det beror på saker som: vem som ger medel till forskningen; vem som ställer frågorna och hur; hur resultaten kommuniceras; hur de används av tredjeparter. Att detta är problematiskt betyder dock inte att forskningsfältet i sig är att avfärda. Ekonomikritiker på genusälskarsidan får gärna komma ihåg detta för övrigt.

This entry was posted in seriöst and tagged , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Anspråkslöst

Comments are closed.