Men lösningen då?

Alla PR-trick åsido: Vad fan ska vi göra egentligen för att få bort skillnader i löner mellan män och kvinnor? Alltså genom politiken?, frågade jag Panam vid läggdags igår. Kunde inte sluta fundera på det, likt alla andra problem inledda med “vafan ska vi gö” som jag brukar hållas vaken av då och då. Politiken har svårt att på ett vettigt sätt styra löneutveckling överallt, precis som lagstiftad särbehandling för styrelser etc är knepigt.

Ett är säkert i min värld, och det är att lösningen föreslagen av Schyman i Newsmill-texten om elden är en keff lösning. Alltså att genom en extra avgift för arbetsgivare samt kompletterande bidrag utjämna skillnader. När målet är nått, om det sker, vad händer då sedan? Tar man bort avgiften kommer knappast jämlikheten bestå.

Löneskillnader män och kvinnor emellan är förvisso ingen total skitsumma när man enbart tittar på lön för samma arbete, inte heller är ofrivillig/halvfrivillig deltid något att förringa. Störst skillnad är dock den som hatare vägrar acceptera – tydlig undervärdering av kvinnodominerade yrken, alternativt övervärdering av mansdominerade. “Att jämföra statligt anställda sjuksköterskor med privatanställda lagerarbetare eller liknande funkar inte” skriver en idiot som kommentar på Newsmill, och ger sig själv svaret utan att fatta det. Trenden är att kvinnlig dominans är lika med lägre löner – och det även inom privata sektorn. Vad hände med läraryrkets löner när kvinnorna trillade in hörni?

Där finns bara en väg som jag ser det och det är kraftigt ökade resurser där kvinnorna faktiskt jobbar, vilket ännu till stor del är i det offentliga och därför inom statens och kommunernas kontroll. Det är inte äpplen och päron att jämföra olika branscher. Problemet har alltid varit att det arbete främst kvinnor utför är lägre värderat. En hållbar utveckling att motverka snedvärderingen är enda rimliga lösningen, och den får man inte genom punktstyrning.

Jämnare könsfördelning i alla yrken och mindre snålande i det offentliga. Där. Och även hemmamän tjänar på att allt hushållsarbete får en retorisk prislapp, precis som min dagisfarsa skulle tjänat på högre “kvinnolöner” innan han gick i knaper förtidspension (delvis) av arbetsskador som aldrig fått samma status som industribuller.

– – –

Update: Några siffror, och några till, som jag fann genom @kazarnowicz.

This entry was posted in seriöst and tagged , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Men lösningen då?

Comments are closed.