Det mest radikala

UPDATE: VICTORY (skynda på nu).

Varför är det så viktigt för oss att kämpa för rätten att inte behöva steriliseras för en könskorrigering? En person som irrat in i kommentarfältsland annorstädes säger: “Vad är problemet? Män kan inte bli gravida i sin egen kropp. Är jag kvinna och väljer att vilja bli man, så väljer jag naturligtvis bort förmånen att kunna bli gravid i min kropp. Det är inget tvång i valet. Det är vars och ens eget val att byta kön.”

Låt oss först konstatera att motivering är överflödigt. Det åligger inte transpersoner utan steriliserare att ge en förklaring, då både sterilisering och brända broar för artificiell befruktning är helt betydelselöst för själva könskorrigeringen. Frågan som bör ställas är alltså snarare: Varför är det så viktigt för KD att sterilisera? Och det lustiga är att svaret är detsamma både på den relevanta frågan och på den irrelevanta: För att en mamma som är en pappa saboterar heteronormen och könssamhället.

Samma svar kan ges när vi undrar varför vissa nedvärderar frågans tyngd, eller när någon undrar varför jag som cisperson ska bry mig så mycket om en minoritetsgrupp. Steriliseringar är heterosexismens örfil på den som vågar korsa gränserna, infertiliteten den pollett som avkrävs för färden över. Den har inte med potentiell avkomma att göra, bara med heterosexismens allmänna välbefinnande. Det är vad KD vill slå vakt om, men pinsamt nog inte kan säga öppet. Därför har transpersoners frihet också med allas frihet att göra, det är för mig varken en principfråga eller en rättighetsfråga, absolut inte en ridderlighet från den vite cisriddaren. Istället bara det mest radikala och ett effektivt vapen för att sudda ut lite av de absurda ramar som fortfarande bestämmer oss som antingen man eller kvinna, och bara det.

This entry was posted in seriöst and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Det mest radikala

Comments are closed.