Feministiska Skanska

Jag planerade att göra nån slags quick fix remix på Pär Ströms senaste fånerier på Newsmill, men det kanske jag inte kommer orka. Så, istället för att ackompanjera en längre och resonerande text jag jobbat på och tänkte få upp snart, ska jag bara snabbhåna den främsta dumheten.

Självklart är det den lilla överdriften att det dykt upp krav på att kvinnor ska undantas från uppsägningar nu i kristider som är anmärkningsvärd. Den snabba googlingen, som i Ströms spår som vanligt ledde direkt till källan på första träffen, gav mig informationen på hans egna GenusNytt, med hänvisning till Ekot för vidare detaljer.

Det handlade alltså om att ETT företag i EN situation själv önskade behålla nyutbildad kvinnlig arbetskraft istället för att enligt LAS få sparka dessa. Företaget var Skanska, och det är så fabulöst roligt att Ström vill få det till att Skanska skulle representera feministiska krav i Sverige 2009.

Öron och ögon öppna inför mer om denna debatt!

This entry was posted in seriöst and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Feministiska Skanska

 1. Den tjocke konsulten says:

  Vore väl utmärkt om Skanska fick undanta mer folk från LAS, hela byggbranschen riskerar annars att bli som ett nytt korvfabriken efter neddragningarna i it-boomens spår i början av 2000-talet.

 2. absolument. det är ju en jävligt problematisk lag det där. just därför är det lustigt att ström gör affär av att de hävdar det har att göra med kvinnor (vilket de bara säger för att de tror det ger goodwill), när det är uppenbart att de bara inte vill bli av med en faktisk investering i arbetskraft oavsett kön.

 3. lars says:

  Skribenten påstår ovan: “Det handlade alltså om att ETT företag i EN situation själv önskade behålla nyutbildad kvinnlig arbetskraft istället för att enligt LAS få sparka dessa. Företaget var Skanska, och det är så fabulöst roligt att Ström vill få det till att Skanska skulle representera feministiska krav i Sverige 2009.”

  Ströms huvudpoäng är att positiv särbehandling av kvinnor går i linje med de feministiska idealen (vilket ju är det som föranlett Skanska att vilja besluta om uppsägningar baserat på kön). Enligt er feminister är det ok att ge kvinnor fördelar, som i det här fallet, enbart baserat på att det inte jobbar särskilt många kvinnor i en viss branch. Detta är som Ström uttrycker det, antihumanistiskt, vilket jag själv bara kan hålla med om.

  Det hade förstås varit en hel annan sak om man hade velat göra undantag från LAS reglerna baserat på att detta skulle göra gott för samhället och individuella företag (företag hade mer selektivt kunna behålla den arbetskraft som gör mest nytta för företaget).Detta hade de facto varit ett politiskt uttalande som inte förordat diskriminering (och faktiskt också kräkningar) mot män.

 4. Men alltså.

  För det första var det inte en fråga om positiv särbehandling. Alls. I bästa/värsta fall att Skanska ville få det till en sån sak för att plocka sympatipoäng (fungerade ju sådär).

  För det andra är Pär Ström inte mannen med bästa insikten om feministiska ideal. Här är mål och medel förväxlat – jämn könsfördelning är generellt för en feminist inte ett självändamål utan ett tecken på resp. köns möjligheter. Dessutom är det många feminister som är tveksamma till kvoter och särbehandling, jag vågar till och med påstå att vi är i majoritet.

  För det tredje handlar positiv särbehandling om att låta en kvinna eller whatever, ibland män också, gå före endast då meriter i övrigt är desamma.

Comments are closed.