Zombieskatten

Mer negativkampanjande: Villaägarnas zombiereklam kan väl klassas som sådan, med kosackvalsvridningen om vad hemskt som händer ifall de onda vinner valet. Att uppröras över obehaglig skräckfilmsestetik är dock mest dumt – hellre en så uppskruvad skräckkampanj än nyss bloggade folkparti-hot.

Felet med annonsen är snarare att budskapet är falskt. Ingen går säker! menar Villaägarna, och mörkar att det ju i själva verket är ganska lätt att gå säker. Det räcker med att inte vara en av ägarna till de 30 000 svenska villor som skulle omfattas av det rödgröna förslaget. Villor värda mer än 4,5 miljoner. Det handlar naturligtvis om ett rent särintresse från en grupp av (minst) övre medelklass. Att låtsas vara fattig i den gruppen är både pinsamt och provocerande.

Det är inte unheard of att såna här skatter kan få knepiga effekter, eller börja gälla bara för att man bott hela livet i ett område som plötsligt blivit nästa Torekov. Det behövs säkert en rimlig, förutsägbar och lite intuitiv skattelagstiftning på området. Men att skatten skulle vara ett hot mot hela det svenska folket eller ens privathusägande folket är bara lögn.

This entry was posted in seriöst and tagged , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Zombieskatten

Comments are closed.