Sociala medier och bibliotek: The Beef

Jonas Thentes krönika som berörde det – som sagt – legendariska trängselmötet “Sociala medier och bibliotek” på bokmässan verkar ha upprört de flesta bibliotekarier. Nå, bland de jag har koll på i olika nätsammanhang åtminstone. Själv nickade jag istället igenkännande, så vad är mitt problem?

Jag tror förstås inte att biblioteken kommer gallra ut böcker och byta mot Facebook istället, men det gjorde väl inte Thente heller utan använde bara en hård retorik för att peka på en motsättning som faktiskt finns. Anledningen till att de nätnärvarande bibliotekarierna inte ser denna är att de, vi, är just nätnärvarande nog att veta hur vi ska använda internet.

Vi kan prata om sociala medier och dess eventuella förtjänster som självklarheter som gör att det ändå utåt sett känns antingen internt eller irrelevant för en standardointresserad.  Överanvända termer bidrar till detta, därför är sociala medier problematiskt  som begrepp hur gärna man än vill använda det på ett bredare än Facebook-sätt. Det gäller både bibliotekarier och vilka som helst som lever på nätet till stor del. Thente har alltså varken rätt eller fel, hans bild av “hur det är” må vara för grovt tillyxad och för många osann, men jag tror den överensstämmer med en känsla av biblioteket och bibliotekarier som existerar brett. Och då har man ändå gjort fel nånstans.

Eller rätt, vad vet jag, det kan ju hända att nätet blir lika självklart för alla snart men som jag har sett i generationen runt mig och yngre än mig är det väl optimistiskt att tro. Internet och hur det används och vad det är angår alla, men alla bryr sig inte för det. Utmaningen är väl att göra internets olika nya eller gamla vägar relevanta för en användare, besökare, kund, whatever som tidigare inte brydde sig.

– – –

Update: Det kan vara bra att kolla igenom Högskolan i Borås sammanfattning av seminariet, så att det i fortsättningen skiljs lättare på vad som sades där och vad Thente skrev exempelvis. Där finns även ett väldigt bra exempel på lyckad användning som faktiskt når ut till något fler än näträvarna.

This entry was posted in seriöst and tagged , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to Sociala medier och bibliotek: The Beef

  1. Pingback: Om bibliotek och sociala medier på Bokmässan idag « BiblioBuster

  2. Pingback: Thentedebatten och digitala klyftor | Cecilias tankar

Comments are closed.