En riktig våldtäktsman

Ser du skillnad på en våldtäktsman och en manstidning? Jezebel undrar detta då en studie visar att testpersoner inte gör det pga dålig kvinnosyn i båda. Jag kan höhö:a lite åt detta. Himla med ögonen och säga “duh”. Samtidigt stör jag mig på både studien och publiciteten den fått. Jag försökte skriva något sammahängande men det var helt enkelt för svårt, ingångarna för många. Så jag tar nästan hela källan och slaktar den, remix style. Ursäkta oläsligheten och/eller rättshaveriststilen.

Here we go:

Psychologists from Middlesex University and the University of Surrey found that when presented with descriptions of women taken from lads’ mags, and comments about women made by convicted rapists, most people who took part in the study could not distinguish the source of the quotes.

The research due to be published in the British Journal of Psychology also revealed that most men who took part in the study identified themselves more with the language expressed by the convicted rapists.

Håll hästarna här nu, hur kom de fram till det sista? Jo:

Psychologists presented men between the ages of 18 and 46 with a range of statements taken from magazines and from convicted rapists in the study, and gave the men different information about the source of the quotes. Men identified more with the comments made by rapists more than the quotes made in lads’ mags, but men identified more with quotes said to have been drawn from lads’ mags more than those said to have been comments by convicted rapists.

Men? Det betyder ju INTE att männen identifierar sig med våldtäktsmäns uttalanden, utan att de helst inte vill identifiera sig med dem och faktiskt lurats välja “fel”. Framför allt säger det rakt ingenting om en person att den fått välja sin favorit mellan två sexismer. Dessutom citerade helt kontextlöst, vilket inte spelar roll i alla citat men en del av dem Jezebel listat kan göras mer eller mindre rimliga med rätt kontext*.

The researchers also asked a separate group of women and men aged between 19 and 30 to rank the quotes on how derogatory they were, and to try to identify the source of the quotes.  Men and women rated the quotes from lads’ mags as somewhat more derogatory, and could categorize the quotes by source little better than chance.

Om denna rankning skedde från minst till mest nedvärderande hoppas jag man har beräkningsskäl bakom för annars är det ett puckat sätt att behöva lista dem på, särskilt i just en studie som söker stöd för att sexism hänger ihop och inte kan plockas isär på det viset. Undersökningens mediala kärna att gruppen hade svårt att hålla isär källorna samt tyckte lad mags var värst får väl ses som det mest intressanta

Dr Miranda Horvath and Dr Peter Hegarty argue that the findings are consistent with the possibility that lads’ mags normalise hostile sexism, by making it seem more acceptable when its source is a popular magazine.

Dr Horvath, lead researcher from Middlesex University, said: “We were surprised that participants identified more with the rapists’ quotes, and we are concerned that the legitimisation strategies that rapists deploy when they talk about women are more familiar to these young men than we had anticipated.”

Det här är intressant, men vad man forskat på är alltså snarare hur man kan manipuleras att hävda något är sundare än annat. Resultatet är också mycket riktigt i linje med möjligheten att “hostile sexism” normaliseras via lad mags, men de har ännu inte styrkt något. Strikt sett har de bara korrelation och en tredjeparts uppfattning om det de studerar. En godtyckligt vald bråkdel dessutom, för de har ju uppenbarligen sökt i en okänd mängd magasin, respektive en bok med intervjuer, efter citat att använda. Urvalet består av medvetet uppsökta likheter och inte helhet mot helhet.

Med detta kan man då endast säga “här är det värsta vi kunde hitta hos båda, och kolla de stämmer typ överens”. Duh, som sagt. ATT det stämmer hyfsat är förstås inte ointressant, men studien saknar faktiskt belägg att säga något om det utöver spekulation. Nästa stycke är alltså just spekulation, eller i alla fall inte resultat av studien:

“These magazines support the legitimisation of sexist attitudes and behaviours and need to be more responsible about their portrayal of women, both in words and images. They give the appearance that sexism is acceptable and normal – when really it should be rejected and challenged. Rapists try to justify their actions, suggesting that women lead men on, or want sex even when they say no, and there is clearly something wrong when people feel the sort of language used in a lads’ mag could have come from a convicted rapist.”

Jag menar, vem ifrågasätter att “rapists try to justify their actions”, men om det ska vara något som studien belägger måste man mena att lad mags är “boven”? Well… Kanske:

Dr Peter Hegarty, of the University of Surrey’s Psychology Department, added: “There is a fundamental concern that the content of such magazines normalises the treatment of women as sexual objects. We are not killjoys or prudes who think that there should be no sexual information and media for young people.  But are teenage boys and young men best prepared for fulfilling love and sex when they normalise views about women that are disturbingly close to those mirrored in the language of sexual offenders?”

He added that young men should be given credible sex education and not have to rely on lads’ mags as a source of information as they grow up.

Tack för sex ed-påpekan. Men vill man hitta orsaken till dessa attityder måste man söka bredare. Man måste också våga söka på lite mer djärva platser än de uppenbara och redan skurkstämplade mansmagasinen – de är bara en sista utpost (som till och med lever lite på bad boy-stämpel). Det är helt analogt med dumheten i att skylla ätstörningar på kvinnomagasin eller en H&M-affisch runt jul. Tror man verkligen att genussystemet byggts av några magasin på vardera könsbarriär?

Så illa är det säkert inte, men konsekvensen i en studie riktad på det här sättet är att man knappast får en studie som belyser attityderna som finns i hela samhället och röjer myter om den psyksjuke/genomonde våldtäktsmannen, utan tvärtom: Man bara vidgar den onda delen till att innefatta mansmagasinen också.

En studie som har med dömda våldtäktsmän som referenspunkt för det onda, i egenskap bara av våldtäktsmän, med allt de säger som våldtäktsprat, hur skulle det bli en studie för bättre förståelse av attitydernas spridning?

– – –

[tl;dr] Studien säger överhuvudtaget inget nytt, men lyckas fint med att befästa arketypen “The Rapist” istället för att motverka den.

– – –

* Vilka? 3, 6, 10, kanske 15 om man stryker universalanspråket.

This entry was posted in seriöst and tagged , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to En riktig våldtäktsman

Comments are closed.