Vad händer med feeden?

Inte helt oväntat har #prataomdet på Twitter redan tagits över av lol, troll och marodörer. Gert Frost har exempelvis uppmärksammat detta och surar på Henrik Schyffert som skojade till det på ganska förutsägbart sätt. Såna skämt är dock mindre viktiga om man ser till enstaka grejer, om än jobbiga i fall av total take-over (det är också skillnad på direkt hånfulla skämt och mer oskyldiga anspelningar).

Men egentligen är det ju knappast fråga om en trollstorm, utan en helt rimlig följd av att det uppdämda behovet att prata redan tömts ut av de flesta på arenan. Det är alltså de seriösa inläggen som avtagit medan hatare består eller minskar i långsammare takt. Möjligen kan man tänka sig en viss återkomst av relevant diskussion – och till viss del finns fortfarande några tappra som ifrågasätter de med invändningar som inte är rent sabb men ändå puckade – dessutom kan man se hashtaggen som en mer normal långsam markör i klass med andra seglivade men stabila koncept. Hur som helst har nog Twitter spelat ut sin roll som mest betydande arena. Nu är konceptet ute och jag hoppas mer att lusten att prata lever kvar i sig än att Twitter får sitt.

Jag vet att det inte är slut.

This entry was posted in seriöst and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Vad händer med feeden?

Comments are closed.