Abortmission

Jag har svårt att förstå denna motsättning mellan bred definition av liv och generös aborträtt. Jag skulle också kunna “ställa andra frågor än de medicinska” och känna allt Marcus Birro känner inför en hypotetisk förlust av en dotter – oavsett vecka – och ändå tycka att abortens yttre gränser kunde sättas förbi gränsen för “livsduglighet”. Jag kan definitivt också känna att den termen är ganska obehaglig. Eftersom frågan och dilemmat är obehagligt. Det är ingen idé att låtsas som något annat, och inte heller någon idé att göra det mer obehagligt på falska eller spekulativa grunder. Självdöende, lidande, massaborterande, okynnesmissfall. Ja till livet-stämpel på alla med känslor.

För mig är “nyanser” inte angående var vi drar gränserna, utan ett ärligt samtal. Här:

Ingen fast gräns håller för när något är ett liv, man kan kalla varje ägg eller spermie för ett liv. Än mindre kan bedömas när ett liv är en individ på andra grunder än religiösa. Det är inte så jag vill avgöra frågan. Ett val att abortera är inte detsamma som att plötsligt drabbas av förväntningarnas död. Den förlorade dottern var individen hon var just för att hon efterlängtats och planerats för. I exakt samma vecka är ett icke efterlängtat barn något annat. Det är ett liv, och abort är att avsluta liv – ändå behöver det inte vara fel. Kvinnors historiska lidande såväl som nuvarande världen över är en brännande fråga, men moraliskt sett inte nödvändig för att avgöra frågan. Det behöver inte ställas upp en konflikt mellan fosters och moders liv, när detta liv är något de kommer dela – ja, även om adoption blir aktuellt. Abort, missfall, bortlämnande är alla en närvaro av barnet som olika människor hanterar olika bra.

Det handlar om ett beslut om det gemensamma livet. Då är det rimligt att den vilja som redan finns tar ett beslut över den vilja som ännu inte uppstått.

– – –

Läs även: Svaret som länken ovan var replik på. Eller om du orkar: Birros ursprungliga härke.

– – –

Edit: Upptäckte just att Jenny W redan ortvitsat med “abort mission” men jag låtsas ändå som om det är skillnad nog på svenska ihopskrivet = missionärsverksamhet till stöd för abort, och engelska särskrivet = “avbryt uppdrag”.

This entry was posted in seriöst and tagged . Bookmark the permalink.

7 Responses to Abortmission

Comments are closed.