Big Z:s ideologi

Jag satt med kulturdelen på toa* och flabbade så högt genom torktumlarbruset att bostadskamrat David frågade mig “vad lulzet var” då jag kom ut. Naturligtvis var det Zaremba.

När en vetenskap förlorar kontakten med det internationella forskarsamhället, ”kan ett grundläggande krav på kritisk distans till det egna studieobjektet försvinna i en konstruerad samstämmighet”, varnar rapporten från Socialstyrelsen. Ett annat ord för ”konstruerad samstämmighet” är ideologi. Det är det som gör att man vet på förhand vad andra har i sinnet.

Episk ironi! Vad är Maciej Zarembas tillskärar-retorik och förtroliga samtal med den tänkta chockade läsaren av hans artikelserie om inte just ideologi? Denna benhårda övertygelse om det förhärskande universitetsflummet, som i dagens artikel fick honom att likna Pär Ström i sin iver att hitta tokrubriker på avhandlingar och göra dem allmängiltiga. Denna hans drömvision av det mösslösa skolsamhället med raka led av kunskapstörstande elever, vars intag av information lagras hårt som THC i hjärnan och puffas ut i det nationella urinprovet även månader senare.

Vsg för vidare läsning, egentligen det enda du behöver:

1. Medievärlden snappar upp Björn Kinderbergs uppgörelse med inte bara avsaknaden av konkreta fakta, utan även de direkta felaktigheterna och dumskallemissarna i Big Z:s skolturné.

2. Per Sundgren i Arena, som lämpligt nog publicerades i tryckta magasinet ett bra tag innan denna Zaremba-fest inleddes i DN, men som ändå både  förekommer hans tramskritik och benar ut de rimliga poängerna minus spekulativt fluff.

3. Vad jag skrev häromdagen.

– – –

* “I skitande ställning jag läste ditt brev”, osv.

This entry was posted in seriöst, vardag and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.